Miljøfyrtårn

 

 

 

H-vinduet Fjerdingstad er sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. For å få sertifisering utarbeides det en miljøanalyse av bedriftens virksomhet for å få en miljøvennlig driftsmåte. Miljøanalysen omfatter: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap. 

Les mer om Miljøfyrtårn på http://www.miljofyrtarn.no/